Site icon Read A Little Poetry

Kanina ni Rolando S. Tinio

Header PostFeaturedImage 11

Pang-ilang beses ko na bang bumili ng Kristal Na Uniberso? Hindi ko na mabilang. Laging hinihiram, nawawala, pinupuslit, at hindi ko na mahanap. Parang napakaraming taong nangangailangan ng mga tula.

Kanina
Rolando S. Tinio

Sa almusal kanina, namagitan sa atin
Ang dalawang basong tsaa at kubong asukal,
Ang dalawang bilog ng matamis na tinapay,
Ang pagbanghay sa pandiwang inuunlapian,
Mga tanong-sagutan, walang kabagay-bagay,
Pakulang-tingin, palihim na pakiramdaman,
At wari’y pagkabigat-bigat na pananamlay
Dala ng kagabing pagkakahimbing na kulang.

Nagsimulang bumalong sa aking kalooban,
Halos dalamhating walang ngalan, walang saysay,
Parang sinat o panlalatang palatandaan
Ng totoong karamdamang saka pa dadalaw.

At nabatid kong muli ang lubhang pag-iisa,
Ang makubkob sa sariling alaala lamang,
Sa mga iniisip na walang matutunguhan.
Sa ilang sandali, namamahay pala kita
Sa katahimikang walang bintana, pintuan.

Exit mobile version